دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

درباره کتابخانه...

  • ساعت کاری کتابخانه : 8 الی 14
  • آدرس کتابخانه : طبقه 1- پردیس آموزشی
  • شرایط عضویت : 1. عضویت در سایت کتابخانه 2. واریز فیش 1000 تومانی در امور مالی و شهریه
  • و ...