دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

سایت اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

🌎 سایت های مهم و ضروری برای دانشجویان و پژوهشگران

1. ieeexplore.ieee.org

2. acm.org

3. link.springer.com

4. wiley.com

5. sciencedirect.com

6. acs.org

7. aiaa.org

8. aip.org

9. ajpe.org

10. aps.org

11. ascelibrary.org

12. asm.org

13. asme.org

14. bioone.org

15. birpublications.org

16. bmj.com

18. emeraldinsight.com

19. geoscienceworld.org

20. icevirtuallibrary.com

21. informahealthcare.com

22. informs.org

23. ingentaconnect.com

24. iop.org

25. jamanetwork.com

26. joponline.org

27. jstor.org

28. mitpressjournals.org

29. nature.com

30. nrcresearchpress.com

31. oxfordjournals.org

32. royalsocietypublishing.org

33. rsc.org

34. rubberchemtechnol.org

35. sagepub.com

36. scientific.net

37. spiedigitallibrary.org

38. springermaterials.com

39. tandfonline.com

40. theiet.org

 

💠معرفی سایت هایی جهت دانلود رایگان کتاب تقدیم شما:

🔺www.ketabnak.com

🔺www.urbanity.ir

🔺www.98ia.com

🔺www.takbook.com

🔺www.irpdf.com

🔺www.parsbook.org

🔺www.irebooks.com

🔺www.farsibooks.ir

🔺www.ketabesabz.com

🔺www.readbook.ir

 

💠سایت های مهم علمی،پژوهشی

🔺www.digitallibraryplus.com

🔺www.daneshyar.net

 

💠بانک های اطلاعاتی

🔺www.umi.com/pqdauto

🔺www.search.ebscohost.com

🔺www.sciencedirect.com

🔺www.emeraldinsight.com

🔺www.online.sagepub.com

🔺www.springerlink.com

🔺www.scopus.com

🔺http://apps.isiknowledge.com

🔺www.anjoman.urbanity.ir

 

💠پایان نامه های داخلی و خارجی

🔺www.irandoc.ac.ir

🔺www.urbanity.ir

🔺www.umi.com/pgdauto

🔺www.mhrn.net

🔺www.theses.org

 

💠مقالات فارسی

🔺www.urbanity.ir

🔺www.shahrsaz.ir

🔺www.magiran.com

🔺www.civilica.com

🔺www.sid.ir

 

💠کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

🔺www.nlai.ir

🔺www.loc.gov

🔺www.bl.uk

 

💠دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش:

🔺http://eric.ed.gov

 

💠اطلاعات عمومی کشورها:

🔺www.worldatlas.com

 

💠مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:

🔺www.infolibrarian.com

 

💠آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

🔺www.findarticles.com

 

💠کتابخانه الکترونیک

🔺www.digital.library.upenn.edu/books

 

💠رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس:

🔺www.srco.ir

 

💠دانشنامه آزاد اینترنتی:

🔺www.wikipedia.org

 

💠دسترسي به متن

کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه

از24 کشور اروپايي:

🔺http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 

💠دسترسي رايگان به بانک مقالات

دانشگاه کاليفرنيا:

🔺http://escholarship.org/

 

💠دسترسي رايگان به بانک مقالات

دانشگاه TENNESSEE:

🔺http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

 

💠دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي:

🔺http://www.oalib.com/

 

💠دسترسي به پايان نامه هاي

الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام:

🔺http://etheses.nottingham.ac.uk/

 

💠دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال

هاي سايت In Tech:

🔺http://www.intechopen.com/

 

💠دسترسي رايگان به مقالات علمي ،

دانشگاه McGill  :

🔺http://digitool.library.mcgill.ca/R

 

💠دسترسي رايگان به مقالات علمي،

مقالات 1753 ژورنال- دانشگاه

استنفورد:

🔺http://highwire.stanford.edu/

 

💠دسترسي به مقالات و متون علمي

پايگاه Proceeding of the National Academy of Sciences ايالت متحده ي آمريکا:

🔺http://www.pnas.org

 

#کتابخانه

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان